نام دکتر احمد
نام خانوادگی امین
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ نارسائی قلب
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی ahmadaminmd@yahoo.com