نام دکتر عطا
نام خانوادگی فیروزی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی atafirouzi@yahoo.com