نام دکتر محسن
نام خانوادگی معدنی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی maadani@rhc.ac.ir