نام دکتر مژگان
نام خانوادگی پارسائی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی parsaee.mozhgan@yahoo.com