نام دکتر محمد
نام خانوادگی تقی پور
تخصص متخصص قلب و عروق