نام دکتر علیرضا
نام خانوادگی قربانی شریف
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولوژی